Фотогалерея

Матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу

Матеріальна база технікуму дозволяє забезпечити ефективне проведення навчального процесу і відповідає встановленим вимогам. Матеріально-технічна база технікуму – це будівлі, загальною площею 5530 м2, в яких розміщено 26 навчальних кабінети, 3 лабораторії, 7 навчально-виробничих майстерень, 3 комп'ютерні класи, в яких розміщено 42 персональних комп'ютери, з них 22 сучасних моделей: бібліотека з читальною залою, актова зала, спортивна зала.

На одного студента припадає 9,36 м2 площі.

Для відпрацювання програми професійно-практичної підготовки в технікумі створена навчально-тренувальна фірма «Смерічка», де студенти відпрацьовують програми практик на віртуальних робочих місцях в офісах, організація роботи яких відповідає виробничим.

В навчальному процесі використовується 91 комп’ютер, 12 мультимедіа-проекторів, сучасні телевізори, аудіо-відеотехніка, інтерактивна дошка.

За період навчання студенти мають можливість контактного часу з ПЕОМ в середньому 3год в день.

Технікум має Інтернет-сайт ../, внутрішню локальну мережу з підключенням до Інтернету; Інтернет-центр, сучасну конференцзалу.

Соціальна сфера: технікум  орендує місця в гуртожитку Івано-Франківського ППЛ (згідно угоди), потреба в гуртожитку задовольняється, оскільки більша частина студентівпроживає в навколишніх населених пунктах та в м. Івано-Франківськ.

Для культурно-масової роботи створені та відповідно оснащені: актова зала, бібліотека, читальна зала, конференц зала, функціонує медпункт, профілактично-оздоровчий центр, гардероб, кафе, ресторан.

Для занять спортом є спортивна зала (320м2) та спортивний майданчик (5750м2). Відповідно до наказу МОН України №1008 від 06.11.08р. «Про невідкладні заходи щодо збереження здоров’я студентів під час проведення занять з фізичної культури, захисту Вітчизни та позакласних спортивно-масових заходів» видано наказ директора №591 від 26.11.08р. на підставі якого здійснюється низка заходів для запобігання трагічних випадків втрати здоров’я студентами.

Навчальні кабінети паспортизовані, обладнані сучасними видами обладнаннями, ТНЗ, методично-забезпечені в т.ч. джерелами інформації в електронному варіанті – створені кейси для викладачів та студентів.

Кабінети:

 • - охорони праці, БЖД, екології;
 • - вищої математики;
 • - комерційної діяльності, маркетингу;
 • - товарознавства непродовольчих товарів;
 • - товарознавство продовольчих товарів;
 • - іноземної мови;
 • - історії України, філософії;
 • - економічних дисциплін та правознавства;
 • - комп’ютерних дисциплін;
 • - фінансово-облікових дисциплін;
 • - гуманітарних дисциплін.

Лабораторії:

 • - навчально-тренувальна фірма «Смерічка»;
 • - навчальна фірма «Едельвейс».

Бібліотечний фонд складає 26000 підручників, з яких більша половина українською мовою та періодичними фаховими виданнями.

Кабінети і лабораторії відповідають нормативним санітарно-технічним вимогам і забезпечують теоретичні та лабораторно-практичні заняття. Наявне матеріально-технічне забезпечення навчального процесу створює належні умови для виконання навчального плану і програм з відповідних спеціальностей.