Фотогалерея

Hавчально-виробнича діяльність НТФ «Смерічка»

Основна мета навчально-тренувальної фірми: формування в студентів знань, умінь та навичок у галузі комерційної діяльності на основі використання сучасних технологій навчання. 

Навчання на фірмі проходять студенти, які навчаються за професією “Агент з постачання” та молодших спеціалістів за спеціальністю “Комерційна діяльність”.


Навчання на НТФ спрямоване на оволодіння знаннями та навичками не взагалі, а на виконання конкретного виду діяльності, що дає змогу краще та швидше адаптуватися в сучасних умовах виробництва. НТФ дає можливість працювати відповідно до реальної виробничої діяльності, сприяє встановленню ділових контактів між фірмами та формує професійні навички працювати продуктивніше.


Навчальний процес в НТФ організовується таким чином, що студенти знайомляться як із загальноприйнятими, так і з новітніми методами відповідної галузі. Вони самостійно опановують операції в усіх підрозділах тренувальної фірми та самостійно закріплюють набуті знання при виконанні практичних завдань на навчальних робочих місцях під керівництвом майстра в/н, набувають досвіду роботи у колективі, приймають рішення тощо. Таким чином, професійне навчання здійснюється в процесі конкретної виробничої діяльності з широким використанням сучасної інформаційно-обчислювальної техніки та засобів комунікації.


Завдання навчально-тренувальної фірми:

 • Створення імітаційної моделі реально діючої фірми в комерційній сфері;
 • Організація навчального процесу в структурних підрозділах НТФ відповідно до навчального плану;
 • Застосування комплексу сучасних технологій освіти безпосередньо в навчальному процесі;
 • Орієнтація на високу якість навчання учнів на всіх етапах організації навчального процесу відповідно до передового досвіду міжнародного імітаційного навчання;
 • Підвищення кваліфікації і створення умов для перекваліфікації фахівців;
 • Створення банку сучасних технологій освіти і їх практичне впровадження в навчальний процес;
 • Вивчення і поширення передового зарубіжного та вітчизняного досвіду в галузі імітаційного навчання;
 • Створення української системи підготовки і перепідготовки менеджерів середньої ланки в галузі підприємництва;
 • Творча співпраця із зарубіжними і вітчизняними навчальними фірмами в галузі імітаційного навчання.

НТФ “Смерічка” створена у вересні 1997 року.

Структура навчально-тренувальної фірми:

 • Відділ секретаріату, канцелярії та кадрів;
 • Відділ продажу, маркетингу та реклами;
 • Відділ купівлі та складу;
 • Відділ бухгалтерії.

Діяльність навчальних фірм коригується, контролюється та перевіряється органами вищого рівня. Такою вищестоячою організацією для імітованих навчальних фірм, які знаходяться в Україні є Асоціація НТФ “Централь”.

Функції даної асоціації:

 • удосконалення та розвиток навчання в імітаційних фірмах;
 • контроль і перевірка фінансових показників НТФ;
 • організація та проведення Всеукраїнських і Міжнародних ярмарків НТФ;
 • сприяння розвитку ділових зв'язків з імітаційними фірмами різних країн;
 • групування та розподіл міжнародної кореспонденції між НТФ України.

Асоціація “Централь” об'єднює 15 навчально-тренувальних фірм України.

Однією із складових практичного навчання студентів зі спеціальності “Комерційна діяльність” за діючою технологією є обов'язкове проведення національних та участь у міжнародних ярмарках НТФ.

Навчально-тренувальна фірма «Смерічка» святкує своє 15-ліття

Професійно-практична підготовка майбутніх фахівців сфери обслуговування Івано-Франківського технікуму ресторанного сервісу і туризму здійснюється за допомогою інноваційних форм - імітаційних навчальних фірм, які моделюють діяльність справжніх фірм.

Детальніше...

Шукай роботу, ще навчаючись!

20 вересня 2012 року, представники Івано-Франківського технікуму ресторанного сервісу і туризму національного університету харчових технологій взяли участь у  робочій зустрічі, яку організувало Державне підприємство Івано-Франківський обласний молодіжний центр праці.

Детальніше...