Фотогалерея

Модельний центр ресторанного господарства

В технікумі створено навчально-виробниче об'єднання "Юність", до складу якого входять навчальні дільниці - майстерні в корпусі навчального закладу і за його межами. Це ціле підприємство з усіма його підрозділами і робочими місцями.

Структура модельного центру ресторанного господарства

Сьогодні, незважаючи на відсутність фінансування на оновлення матеріально-технічної бази, засобів навчання, майстерні технікуму оснащені сучасними торгово-технологічним обладнанням: в т.ч. пароконвектоавтомат, комп'ютеризоване робоче місце офіціанта з програмним забезпеченням "Ресторан +", чекодрукуючими принтерами та персональними мінікомп'ютерами.

Проте, основна мета діяльності навчально-виробничого об'єднання не заробіток коштів, а формування в студентів професійних навичок при виконанні конкретних робіт і наданні послуг, виховання відповідальності, вмінь приймати самостійні рішення.

Навчаючись - працюємо, працюючи - навчаємось!