Фотогалерея

Школа молодого викладача

Зростаємо професійно

28 січня 2014 року в Івано-Франківському технікумі ресторанного сервісу і туризму НУХТ, в рамках Школи молодого педагога відбувся навчальний семінар на тему: «Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі», який провела методист технікуму - Вікторія Шийка.

Сьогодні процес інформатизації охопив всі сторони життя сучасного суспільства. Цей процес має кілька пріоритетних напрямків, до яких, безумовно, слід віднести інформатизацію освіти.

Сучасний урок, якісний урок, якісна освіта — всі ці питання постійно перебувають у полі уваги не тільки педагогів: вони хвилюють випускників, їх обговорюють батьки, висуває держава як одну з головних проблем забезпечення якісної освіти.

Одним із головних завдань вищої освіти - це підготовка студентів до швидкого сприйняття і опрацювання великих обсягів інформації, озброєння їх сучасними засобами і технологіями роботи, формування в них інформаційної культури, життєвих компетентностей, зокрема інформативної. 

Для цього необхідно формувати позитивну мотивацію до навчання студентів та залучати їх до самостійної (індивідуальної чи групової) дослідницької роботи на базі комплексного використання інноваційних педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) з метою підвищення якості навчання. 

Використання ІКТ у навчальному процесі відкриває широкі перспективи у вивченні навчальних дисциплін; з'являються можливості розширення змістового наповнення предметів, опрацювання великих обсягів навчальної інформації, яка стає доступнішою для сприймання, використання інтерактивних методів навчання. 

                Сучасний випускник повинен мати компетенцію використання інформаційних технологій, тобто технологій, що проектуються сучасною індустрією як в освіті, так і в повсякденному житті. Нові інформаційні технології відкривають студентам доступ до нетрадиційних джерел інформації, підвищують ефективність самостійної роботи, дають нові можливості для творчості, знаходження і закріплення будь-яких професійних навичок, дозволяють реалізовувати принципово нові форми і методи навчання.