Фотогалерея

План роботи Школи молодого викладача на 2012-2013 н.р.

Мета: допомога молодому викладачу у розв’язанні конкретних проблем щодо методики викладання, ознайомлення його із сучасними методами й технологіями навчання, ППД, у професійному становленні, виробленні власного стилю роботи, розвитку фахового потенціалу

І засідання

Дата проведення: серпень . Педагогічна конференція.

Тема : «Посвята у педагоги».

Мета: організація урочистого поздоровлення молодих спеціалісті 2012 року, посвята у педагога.

Завдання:

1. Створення бази даних про учасників засідань «Школи молодого викладача» 2012-2013 н.р.

2. Вивчення запитів молодих спеціалістів у наданні методичної допомоги.

3. Ознайомлення з планом роботи «Школи молодого викладача» на 2012-2013 н.р.

ІІ засідання

Дата: вересень (вівторок, 4 тиждень)

Тема: «Формування професійних компетентностей молодих спеціалістів».

Мета: забезпечення соціально-психологічних умов для зміцнення й збереження сприятливих тенденцій у самовдосконаленні та самореалізації особистості молодого спеціаліста в період професійної адаптації.

Завдання:

1.Організація самоосвіти молодого спеціаліста.

2. Опанування методики впровадження самоосвітньої діяльності.

3. Визначення професійного рівня молодих спеціалістів через застосування діагностики та факторно-критеріальної моделі.

4. Педагогічний тренінг «Як здобути повагу в студентів».

ІІІ засідання

Дата: жовтень (вівторок, 4 тиждень)

Тема: Практичний семінар «Процес навчання як цілеспрямована взаємодія викладача та учня»

Мета: ознайомлення з основними процесами навчання та психологічними особливостями пізнавальної діяльності студентів.

Завдання:

1. Удосконалення теоретико-практичної підготовки молодих спеціалістів.

2. Пошук найефективніших шляхів і засобів навчання.

ІV засідання

Дата: листопад (вівторок, 4 тиждень)

Тема: Відкрите обговорення «Роль викладача у навчально-виховному процесі»

Питання для обговорення:

1. Особистість викладача як чинник навчання.

2. Вимоги до викладача.

3. Програма самореалізації педагога.

V засідання

Дата: грудень (вівторок, 4тиждень)

Тема: «Творчий портрет педагога»

Мета: залучення молодих спеціалістів до методичної роботи, пошук, підтримка і пропаганда педагогічних здобутків учителя, зростання його авторитету.

Завдання: Визначення рівня творчості молодого спеціаліста та самоосвітнього рівня педагога-початківця.

VI засідання

Дата: лютий (вівторок, 4 тиждень)

Тема: «Урок-головна форма організації навчального процесу».

Мета: визначити ефективні форм навчання студентів, удосконалення та розвиток професійної компетентності педагога-початківця.

Завдання: Опрацювати вимоги до сучасного заняття.

VІІ засідання

Дата: березень (вівторок, 4тиждень)

Тема: «Стажування як засіб підвищення фахової майстерності».

Мета: залучення молодих педагогів до вивчення досвіду сучасних підприємств міста; удосконалення фахової майстерності в період процесу стажування.

Завдання: Визначити сучасні підприємства міста для проходження стажування; скласти програму стажування та обговорити шляхи її реалізації.

VІІІ засідання

Дата: квітень (вівторок, 4тиждень)

Мета: підготуватися до декади молодих педагогів.

Завдання: Запланувати заходи декади (відкриті уроки, позаурочні заходи)

IX засідання

Дата: травень (вівторок, 4 тиждень)

Тема: Творчий звіт:«Ініціатива та творчість молодих педагогів»

Мета: презентація власних педагогічних успіхів.