Фотогалерея

Напрями діяльності

Напрями діяльностіПідготовка сучасного фахівця відповідно до ринкових вимог вимагає формування в студентів необхідних знань, умінь і навичок на основі використання сучасних технологій навчання.

У професійному навчанні майбутніх фахівців використовуються інноваційні форми роботи – імітаційні навчальні фірми, які моделюють діяльність справжніх фірм та усувають розрив між теорією і практикою на конкретних робочих місцях.

Трудову діяльність випускник повинен розпочинати як повноцінний фахівець, вміти створювати власні проекти та приймати важливі рішення, вміло працювати з документами, які використовуються в малому та середньому бізнесі та вести переговори, впливати на ділового партнера, опираючись на прийоми психології управління.

В технікумі створена належна матеріальна база, налагоджені тісні зв’язки з підприємствами торгівлі, громадського харчування, туризму, готельного та ресторанного сервісу, що дає можливість здійснювати підготовку висококваліфікованих спеціалістів, які користуються попитом на ринку праці.

Навчання здійснюється за ступеневою формою:

  • І ступінь - курсова, індивідуальна, перепідготовка;
  • ІІ ступінь - професійна підготовка на базі повної загальної середньої та базової освіти;
  • ІІІ ступінь - підготовка висококваліфікованих робітників, молодших спеціалістів.

Навчальний заклад має укладені угоди про співпрацю з вищими навчальними закладами:

  • Тернопільський національний економічний університет;
  • Прикарпатський університет;
  • Київський національний університет туризму, економіки і права.

У професійному навчанні майбутніх фахівців використовуються інноваційні форми роботи – імітаційні навчальні фірми, які моделюють діяльність справжніх фірм та усувають розрив між теорією і практикою на конкретних робочих місцях. Так, в технікумі створено модельний центр "Юність", до складу якого входять навчальні дільниці - майстерні в корпусі навчального закладу і за його межами; навчально-туристична агенція «Едельвейс»; навчально-тренувальна фірма «Смерічка», яка створена у вересні 1997 року.

Враховуючи вимоги часу, педагогічний колектив Івано-Франківського технікума ресторанного сервісу і туризму Національного університету харчових технологій орієнтує свою діяльність на забезпечення високої якості рівня професійної підготовки фахівців для сфери послуг, оновлюючи зміст кожної дисципліни, впроваджуючи сучасні технології навчання з високим рівнем інформатизації освітнього процесу.

Івано-Франківський технікум ресторанного сервісу і туризму Національного університету харчових технологій щорічно зустрічає юних абітурієнтів із впевненістю у те, що сформуємо професійно та соціально-компетентного робітника, здатного до творчого та інноваційного вирішення професійних завдань.