Фотогалерея

Спеціальності і професії

 Спеціальності:

Професії:

Маркетинг

komersantНа первинних посадах самостійно виконує здебільшого стереотипні, частково діагностичні завдання, за усталеними алгоритмами робить економічні розрахунки, збирає, систематизує, накопичує первинну інформацію як для виконання закріплених за ним посадових обов’язків, так і для потреб структурного підрозділу, де він працює.

Спеціаліст повинен знати:

 • розробку тактичних та оперативних планів;
 • розробку і обґрунтування напрямів організації;
 • організацію комерційної діяльності; організацію робочого місця;
 • здійснення комерційної діяльності на ринку;
 • організацію забезпечення конкурентоспроможності продукції;
 • організацію системи ярмаркової та виставкової діяльності;
 • організацію комерційних зв’язків;
 • діловодство ;
 • оперативне регулювання та диспетчеризацію;
 • організацію дій з метою попередження чи зменшення ступеня ймовірного пошкодження;
 • правила та норми охорони та гігієни праці.

Спеціаліст повинен вміти:

 • підтримувати сприятливий соціально-психологічний клімат у колективі;
 • використовувати стандартні методики, аналіз і розрахунки економічних показників;
 • планувати ціни, потреби у ресурсах, рекламу;
 • укладати і оформляти угоди щодо закупівлі та продажу товарів;
 • формувати банк стандартів, технічних умов;
 • захищати споживача від дефектної продукції;
 • використовувати оргтехніку, вести кореспонденцію;
 • здійснювати ефективне ділове спілкування;
 • контролювати збереження матеріальних цінностей;
 • вести пошук, збирати, систематизувати і накопичувати необхідну для виконання посадових обов’язків нормативно-правову, довідкову та іншу інформацію.

Харчові технології

Організовує процес приготування продуктів. Визначає якість сировини, розраховує його кількість для отримання порцій готових продуктів, калорійність добового раціону, складає меню та прейскуранти. Розподіляє обов'язки в бригаді кухарів.

Контролює процес приготування кулінарної продукції, розробляє рецепти нових фірмових страв і складає на них технологічні карти. Оформляє необхідну документацію, інструктує кухарів. Веде повний облік матеріальних цінностей, обладнання, сировини, готової продукції.

Працюють на посадах:

 • Технолога;
 • Завідувача виробництвом;
 • Директора підприємства. 

Агент з організації туризму, покоївка, адміністратор

Загальна характеристика професії "Агент з організації туризму ":

 • вивчає вітчизняний та зарубіжний ринки туристичних послуг,
 • робить аналіз змісту, вартості, особливостей послуг готелів, музеїв, транспортних підприємств.
 • бере участь у розробці внутрішніх та міжнародних маршрутів;
 • здійснює підготовку даних для складання кошторисів турів або екскурсій;
 • виконує рекламну діяльність;
 • веде облік заявок і договорів на проведення турів або екскурсій;
 • складає відповідні документи звітності;
 • забезпечує своєчасне придбання проїзних документів для груп туристів;
 • виконує роботу з посольствами та консульськими відділами для отримання віз;
 • використовує комп'ютерну та офісну техніку.

Вимоги до професійної підготовки:

 • законодавство України про туризм
 • види туризму та правила розробки туристичних маршрутів;
 • основи організації готельного господарства та туркомплексів,
 • основні положення економіки туризму;
 • правила складання кошторисів турів та екскурсій;
 • способи вивчення попиту на туристичні послуги та правила організації рекламних заходів;
 • порядок організації та умов проведення турів та екскурсій, обслуговування туристів;
 • особливості туристичних маршрутів та тематику екскурсій; вартість турів та інших послуг, що надаються суб'єктам туристичної діяльності;
 • порядок оформлення документів на туристичне обслуговування;
 • ділову іноземну мову;
 • географію туризму;
 • організацію транспортних перевезень.

Покоївка 1-й розряд

Завдання та обов’язки. Прибирає та утримує в чистоті номери готелю, санвузли та інші закріплені за нею приміщення. Змінює постільну білизну, рушники і туалетні речі після кожного виїзду мешканця, а в разі тривалого проживання у терміни, які передбачено Правилами користування готелями та надання готельних послуг, прибирає ліжка.

Здійснює генеральне прибирання номерів і приміщень згідно з прийнятою технологією та періодичністю. Приймає замовлення від мешканців на побутові послуги та забезпечує їх своєчасне виконання. У разі виявлення зіпсованого мешканцями майна та обладнання готелю, інформує про це чергового на поверсі. Стежить за своєю зовнішністю. Додержується правил безпечного виконання робіт із застосуванням електроприладів, драбини тощо.

Повинна знати:

 • Правила користування готелями та надання готельних послуг;
 • правила внутрішнього розпорядку в готелі, технологію і періодичність прибирання номерів і приміщень загального користування готелю;
 • розташування місцевої запірної арматури і протипожежного обладнання;
 • правила і норми охорони праці і виробничої санітарії.

Покоївка 2-й розряд

Завдання та обов’язки. Зустрічає і розміщує гостей. Здійснює щоденне, поточне і генеральне прибирання номерів і закріплених за нею приміщень загального користування згідно з прийнятою технологією і періодичністю. Змінює постільну білизну, рушники і туалетні речі після кожного виїзду мешканця, а в разі тривалого проживання — у терміни, передбачені Правилами користування готелями та надання готельних послуг, прибирає ліжка. Приймає замовлення від мешканців на побутові послуги та забезпечує їх своєчасне виконання.

У разі несправності меблів, телевізора, холодильника, радіоприймача, телефонного апарату, освітлювальних приладів, сантехнічного та іншого обладнання номерів подає заявку черговому на поверсі або адміністратору для проведення ремонту відповідними спеціалістами. У разі виявлення зіпсованого мешканцями майна та обладнання готелю інформує про це чергового на поверсі. Стежить за своєю зовнішністю. Додержується правил і норм безпечного виконання робіт із застосуванням електроприладів, драбини тощо.

Повинна знати:

 • правила користування готелями та надання готельних послуг;
 • правила внутрішнього розпорядку в готелі, правила приймання та обслуговування громадян;
 • технологію і періодичність прибирання номерів і приміщень загального користування;
 • прейскурант цін на послуги;
 • нормативи обладнання номерів;
 • правила користування електроприладами і протипожежним обладнанням;
 • розміщення місцевої запірної арматури і протипожежного обладнання;
 • правила і норми охорони праці і виробничої санітарії.

Адміністратор:

 • обслуговує клієнтів готелю - приймає і реєструє клієнтів, розселяє їх у номерах;
 • організовує обслуговування клієнтів - забезпечує максимально можливий комфорт проживання і додаткові послуги (телефонні розмови, харчування, транспортні послуги тощо);
 • здійснює контроль за своєчасною підготовкою номерів до прийому тих, хто прибуває у готель, дотриманням чистоти у готелі, регулярною зміною білизни у номера/liзамінювати столову білизну.liх, збереженням майна і устаткування;
 • в обов'язки адміністратора готелю також входить ведення документації і рахунків;
 • надає усні довідки, що стосуються готелю, розташування міських пам'яток, видовищних, спортивних споруд і т.д.;
 • робоче місце адміністратора розташовують у вестибюлі готелю за стійкою. Як правило, воно обладнане комп'ютером;
 • режим роботи: – в основному 24-годинна зміна і 3 дні відпочинку (у кожному готелі визначається індивідуально);
 • приймає заходи щодо вирішення конфліктів, які виникають при обслуговуванні проживаючих.

Спеціаліст повинен знати:

 • основи економіки, готельної справи,
 • комп'ютерне діловодство,
 • основи бухгалтерського обліку і ділового спілкування.

Спеціаліст повинен вміти:

 • правильно заповнювати документацію;
 • вести рахунки;
 • користуватися комп'ютерною програмою “Готель” або іншими спеціальними;
 • вести телефонні переговори з клієнтами.

Професійні риси:

 • вміння спілкуватись, легко вступати в контакт з людьми, розташовувати до себе;
 • швидка можливість переключати увагу;
 • гнучкий розподіл уваги;
 • особлива зорова пам'ять на зовнішність і поведінку людини;
 • хороша дикція і виразна мова;
 • висока емоційна стійкість.

Для отримання професії потрібно здобути вищу або середню-спеціальну освіту.

Майстер ресторанного обслуговування

Курс навчання за фахом «Майстер ресторанного обслуговування» базується на вимогах і функціональних обов`язках, які покладені на адміністраторів діючих підприємств.

Програма навчання охоплює всі аспекти роботи ресторану, містить у собі вивчення сервісу, психологію взаємин персоналу, організацію роботи підприємства в цілому.

Завдання та обов'язки:

 • Обслуговує клієнтів у ресторанного господарства зі складним сервіруванням.
 • Бере участь у створенні рекламних продуктів (ескізів) під час оформлення банкетного залу, барної стійки, вітрин і приміщення.
 • Отримує посуд, прибори, столову білизну.
 • Полірує посуд і столові прибори.
 • Складає серветки різними способами.
 • Здійснює попереднє сервірування столів.
 • Зустрічає клієнтів, супроводжує їх до вільних або попередн0ьо замовлених місць.
 • Обслуговує клієнтів у номерах готелів.
 • Надає вичерпну інформацію клієнтам щодо інгредієнтів, способу приготування та куштування страв, напоїв, десертів тощо.
 • Контролює автоматизовану систему виклику персоналу до кабінки клієнтів.
 • Стежить за своєчасним приготуванням страв, напоїв, десертів тощо і керує процесом або безпосередньо подає їх клієнтам різними способами ("до столу", "в обхід", із використанням допоміжного столика тощо) відповідно до загальноприйнятих правил послідовності куштування та сервірування.
 • Перевіряє вихід порцій за допомогою вимірювального устаткування.
 • Керує процесом або безпосередньо займається декантацією вина та напоїв і фламбуванням страв.
 • Заповнює розрахункові чеки ручним способом та/або за допомогою електронного касового апарата, персонального комп'ютера та проводить розрахунки із клієнтами.
 • Веде облікові операції для подання розрахункової звітності за робочу добу та/або тиждень.
 • Супроводжує клієнтів до виходу із закладу.
 • Стежить за чистотою столової білизни та у разі її забруднення змінює або віддає її до прання.
 • Складає заявки на одержання необхідних товарів, кулінарних виробів, страв, булочних і кондитерських виробів, контролює своєчасне їх поповнення, розміщує їх у місцях зберігання з урахуванням вимог товарного сусідства, стежить за термінами реалізації та температурним режимом їх зберігання.
 • Упаковує штучні та вагові товари.
 • Нарізає, зважує, розподіляє на порції та викладає продукти та вироби на тарілки, у салатники, інший посуд, розливає молочні продукти та напої у склянки, бокали, фужери тощо.
 • Встановлює та перевіряє справність ваговимірювальних приладів, електронно-касових апаратів, торгово-технологічного устаткування, виробничого інвентарю та інструменту, готує пакувальний матеріал, оформлює цінники.
 • Збирає та здає в установленому порядку харчові залишки, тару, посуд, макулатуру.
 • Забезпечує дотримання належного санітарного стану буфету, барної стійки.
 • Веде облік реалізованих товарів кожного найменування, складає товарні звіти.
 • Бере участь або проводить інвентаризацію товарно-матеріальних цінностей.
 • Складає попередньо замовлене клієнтами меню для фуршетів, бенкетів або інших заходів поза межами закладу ресторанного господарства.
 • Керує допоміжний персоналом, змінними бригадами (офіціантами, барменами тощо).

Повинен знати:

 • асортимент, рецептури, технологію виготовлення страв і напоїв;
 • кулінарну характеристику страв і напоїв;
 • правила та технічні заходи обслуговування клієнтів;
 • основи управління персоналом;
 • форми складання серветок;
 • правила оформлення столу квітами та іншими прикрасами;
 • ознаки доброякісних закуплених товарів, кулінарних виробів, страв, булочних і кондитерських виробів, правила їх нарізання, деконтації, фламбування та розподілу на порції, правила розміщення та викладання на буфетних прилавках і барних стійках;
 • види меню, винних карток, порядок запису страв і напоїв у меню;
 • правила та порядок подавання страв і напоїв, вимоги до їх оформлення та температури;
 • відповідність асортименту вино-горілчаних виробів характеру страв;
 • порядок оформлення рахунків і форми розрахунку із клієнтами, у тому числі за кредитними картками;
 • види та призначення посуду, приборів, столової білизни, способи їх зберігання;
 • правила експлуатації відповідних видів торгово-технологічного устаткування, електронно-касового апарата;
 • правила використання та призначення у торгово-технологічному процесі виробничого інвентарю, інструменту, ваговимірювальних приладів, посуду;
 • термін реалізації та температурний режим зберігання та відпускання закуплених товарів, кулінарних виробів, страв, булочних і кондитерських виробів;
 • терміни перевірки вагів, клеймування гирь;
 • правила складання товарних звітів;
 • правила роботи закладів ресторанною господарства;
 • правила роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами;
 • основи психології;
 • принципи професійної етики;
 • іноземну мову у межах розмовного мінімуму;
 • правила та норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

 

Бармен, Офіціант

Програма навчання за фахом «Офіціант», «Бармен» базується на класичних правилах обслуговування. Групи проходять повний курс лекцій і тренінгів по сервісу, необхідних для адаптації на діючому підприємстві.

Паралельно з теоретичним курсом, проводяться практичні заняття з повною імітацією обслуговування. Значна увага приділяється психології взаємин у колективі, тому що на даному етапі це дуже важливий фактор для підвищення рівня сервісу в ресторанному бізнесі.

Теоретична частина курсу базується на модульно- рейтинговій системі, яка є ефективною для повноцінної роботи бармена (напої, устаткування, документація, психологія й т.д.). Матеріал вивчається й закріплюється в ході лекційних і семінарських занять.

Паралельно з теоретичними заняттями проводяться практичні тренінги, у процесі яких відбувається освоєння навиків, пов`язаних з подачею напоїв, роботою з барним устаткуванням, приготуванням коктейлів і т.д.

Офіціант - дуже клопітлива і відповідальна професія. Офіціант є господарем залу, бо він організовує і підгодовує зал до прийому відвідувачів. Він досконало володіє прийомами обслуговування, вміє накривати і сервірувати столи. Знає форми складання салфеток, володіє і знає рецептуру і технологію страв, напоїв. Насамперед вміє грамотно і делікатно спілкуватися з клієнтами, має бути психологом, вміє залагодити конфлікти, знає англійську мову, Досконало знає порядок прийому заказів, правила подачі страв, виписування рахунків, володіє досконало касовим апаратом.

Повинен знати:

 • асортимент, рецептури, технологію виготовлення страв і напоїв;
 • кулінарну характеристику страв і напоїв; правила і технічні прийоми обслуговування споживачів;
 • форми складання серветок;
 • правила оформлення столу квітами;
 • види меню, порядок запису страв і напоїв в меню;
 • правила і порядок подавання страв і напоїв, вимоги до їх оформлення і температури;
 • відповідність асортименту вино-горілчаних виробів характеру страв;
 • порядок оформлення рахунків та форми розрахунку із споживачами, в тому числі за кредитними картками;
 • види і призначення посуду, приборів, столової білизни, способи їх зберігання;
 • правила експлуатації відповідних видів торгівельно-технологічного обладнання, ЕККА, виробничого інвентарю, інструменту, ваговимірювальних приладів, їх призначення та використання в технологічному процесі;
 • правила роботи закладів ресторанного господарства;
 • санітарні правила для закладів ресторанного господарства;
 • правила роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами;
 • основи психології;
 • принципи професійної етики;
 • іноземну мову в межах розмовного мінімуму;
 • правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни;
 • економічні досягнення необхідні для успішного виконання професійних завдань і обов'язків.

Повинен вміти:

 • готувати зал до обслуговування споживачів, отримувати посуд, прибори, столову білизну;
 • полірувати посуд, прибори;
 • складати серветки різними способами;
 • здійснювати попередню сервіровку столів;
 • приймати замовлення від споживачів;
 • отримувати страви в роздавальні та в буфеті;
 • подавати страви і напої;
 • обслуговувати неофіційні банкети;
 • оформляти рахунки і розраховуватися по них із споживачами;
 • прибирати використаний посуд та прибори;
 • замінювати столову білизну.

Бармен - це обличчя кожного закладу. Бармен якісно і швидко обслуговує клієнтів. Знає рецептури приготування безалкогольних і слабоалкогольних напоїв, вміє досконало користуватися барменським приладдям, скляним посудом. Без проблем відпускає напої, делікатно спілкується з відвідувачами закладу. Вміє оформити вітрину барної стійки, експлуатувати обладнання і створити своїм вмінням свято для клієнтів.

Повинен знати:

 • асортимент, рецептури, технологію виготовлення, правила оформлення і відпуску обмеженого асортименту алкогольних, слабоалкогольних коктейлів, змішаних напоїв, закусок, страв і кондитерських виробів;
 • температурні режими подавання коктейлів, напоїв, закусок, страв;
 • умови і терміни зберігання кулінарної продукції та покупних товарів;
 • основи національного та безпечного харчування;
 • правила етикету і техніку обслуговування споживачів за барною стійкою та в залі;
 • правила роботи підприємств ресторанного господарства;
 • правила роздрібної торгівлі алкогольними напоями;
 • правила роздрібної торгівлі тютюновими виробами;
 • форми розрахунку із споживачами, в тому числі за кредитними картками;
 • порядок оформлення рахунків і розрахунку по них із споживачами;
 • правила експлуатації відповідних видів технологічного обладнання, РРО, виробничого інвентарю, інструменту, ваговимірювальних приладів, посуду, їх призначення та використання в технологічному процесі; правила експлуатації відео та аудіотехніки;
 • іноземну мову міжнародного спілкування в межах розмовного мінімуму;
 • правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Повинен вміти:

 • обслуговувати споживачів: пропонувати, показувати, реалізовувати готові до споживання безалкогольні, слабоалкогольні напої (пиво, фруктові та мінеральні води, соки), кондитерські вироби, закуски, страви;
 • готувати обмежений асортимент алкогольних та безалкогольних напоїв, змішаних напоїв, холодних і гарячих страв, закусок;
 • складати заявки та отримувати напої, кулінарну продукцію та покупні товари;
 • відбракувати неякісні товари за органолептичними показниками;
 • забезпечувати зберігання напоїв, кулінарної продукції та покупних товарів відповідно до термінів і режиму зберігання;
 • оформляти вітрини та барну стійку, утримувати їх у належному стані;
 • експлуатувати та обслуговувати аудіо та відеоапаратуру;
 • контролювати додержання споживачами культури поведінки;
 • вести необхідний облік, складати та здавати товарні звіти;
 • підраховувати та здавати гроші.

 

Кухар

Після закінчення курсу навчання випускники училища будуть вміти готувати, оздоблювати і порціонувати різноманітні страви з овочів, грибів, риби , м’яса, птиці, субпродуктів, перші страви, страви з круп, солодкі страви, напої, страви з яєць та сиру, борошняні вироби.

Кухар - це цікава і прекрасна професія. Кухар може без усяких зусиль і питань організувати і підготувати вечір або урочисту подію. Він знає товарну характеристику продуктів, особливості обробки овочів, м'яса, риби. Вільно володіє технологією приготування страв, як легких так і складних, банкетних і фірмових страв. Кухар вміє і знає як працювати на технологічному обладнанні. Без проблем складає меню, робить калькуляцію і складає технологічні картки. Знає правила і умови зберігання продуктів і страв. Вміє готувати, порціонувати і відпускати продукцію. Завжди працює з наснагою і любов'ю, перетворює звичайні продукти на шедеври кулінарії.

Кухар повинен знати:

 • режим і тривалість теплої обробки продуктів;
 • ознаки доброякісності продуктів;
 • норми співвідношення та закладання сировини під час приготування страв;
 • технологія виготовлення і правила оформлення страв;
 • правила і норми охорони праці, виробничої санітарії і гігієни.

Кухар повинен вміти:

 • готувати не тільки смачну, але й здорову їжу;
 • володіти всіма тонкостями мистецтва при готування їжі;
 • здійснювати первинну кулінарну обробку сирих продуктів;
 • готувати порційні напівфабрикати, холодні закуски, перші, другі і треті страви, різноманітні соуси;
 • місити тісто і випікати з нього вироби;
 • визначати якість їжі.

Кухар ІІІ розряду повинен вміти:

 • виготовляти страви і кулінарні вироби, які потребують простого кулінарного обробітку;
 • провести кулінарний обробіток овочів, круп, м’ясних і рибних продуктів, проводити заправку сільськогосподарської птиці для варіння і смаження;
 • варити картоплю і інші овочі, бобові, макаронні вироби, яйця;
 • смажити картоплю, овочі, вироби із котлетної маси (овочевої, рибної, м’ясної), млинці, оладці, млинчики;
 • запікати овочеві і круп’яні вироби;
 • проціджувати, протирати, змішувати, подрібнювати, формувати, фарширувати, начиняти вироби;
 • готувати бутерброди, страви з напівфабрикатів, консервів і концентратів;
 • виконувати порціювання, роздачу страв масового споживання;
 • визначати якість приготовленої їжі, попереджувати і ліквідовувати можливість її недоліків.

Кухар ІІІ розряду повинен знати:

 • правила механічного кулінарного обробітку сировини і продуктів та вимоги до якості напівфабрикатів із них;
 • рецептуру, технологію приготування, вимоги до якості, правила роздачі, строки і умови зберігання став;
 • види, властивості і кулінарне призначення картоплі, овочів, грибів, круп, макаронних і бобових виробів, сиру, яєць, напівфабрикатів із котлетної маси, тіста і інших продуктів, ознаки і органолептичні методи визначення їх якості;
 • правила, прийоми і послідовність використання операцій по їх підготовці до теплового обробітку;
 • призначення, правила використання технологічного обладнання, виробничого інвентарю, інструменту, ваговимірювальних приладів, посуду, правила догляду за ними;
 • основи фізіології харчування, особистої гігієни і санітарії.

Кухар ІV розряду повинен вміти:

 • готувати страви і кулінарні вироби, які потребують кулінарного обробітку середньої складності, різні салати із свіжих, варених і притушених овочів з м’ясом, рибою;
 • вінегрети, рибу під маринадом, холодець, оселедець з гарніром;
 • варити бульйони, супи;
 • приготувати другі страви із овочів, риби і рибо продуктів, м’яса і м’ясних продуктів, сільськогосподарської птиці, кроля (у вареному, тушеному, запеченому виді);
 • готувати гарячі і холодні напої;
 • готувати солодкі страви, вироби із борошна, вареники, пельмені, пиріжки, домашню лапшу і інші вироби.

Кухар ІV розряду повинен знати:

 • рецептуру, технологію приготування страв, які потребують кулінарну обробку середньої складності;
 • вимоги до якості, строкам, умов зберігання і роздачі;
 • кулінарне призначення риби, морепродуктів, м’яса і м’ясопродуктів, сільськогосподарської птиці і кроля, ознаки і органолептичні методи їх якості;
 • вплив кислот, солей, твердості води на подовженість теплового обробітку продуктів;
 • будову і правила експлуатації технологічного обладнання;
 • шляхи підвищення ефективності виробництва, його ріст, поліпшення якості продукції, що випускається, економія матеріальних ресурсів дільниці, в бригаді, на своєму робочому місці, зниження собівартості продукції, застосування господарського розрахунку, бригадної форми організації праці, державна прийомка продукції;
 • призначення і порядок встановлення тарифних ставок, норм і розцінок, тарифікації робіт, присвоєння робітникам кваліфікаційних розрядів, перегляд норм і розцінок, залежність фонду заробленої плати від кінцевих результатів роботи, бригади, дільниці;
 • форми і системи заробітної плати, умови оплати праці робітників, в тому числі при багатостаночному обслуговуванні і заміщенні професій;
 • основні положення і форми підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації робітників на виробництві.

  

Кондитер

Робота кондитерів дуже цікава і творча, адже потрібно так випекти торт, а тим більш його прикрасити, щоб людині дуже захотілося його спробувати.

Ось саме тому кожен хороший кондитер повинен мати фантазію і художній смак, а тим більше, якщо він працює в тих кондитерських цехах, які більшою мірою спеціалізуються на виробництві тортів на замовлення.

Більшість тортів замовляються до ювілеїв, весіль або дитячих днів народження і природно, що прикрасу такого торту можна довірити тільки справжньому майстрові своєї справи.

Кондитер повинен знати:

 • основні властивості сировини, матеріалів і напівфабрикатів, які використовуються для приготування кондитерських виробів;
 • асортимент виробів, що випускається;
 • технологію і режим виготовлення кондитерських виробів, начинок, кремів, помадок;
 • способи оздоблення виробів;
 • технологію нанесення на кондитерські вироби трафаретного малюнку за еталоном;
 • будову та правила безпечної експлуатації технологічного обладнання кондитерського цеху;
 • вимоги до якості продукції, види дефектів.

Кондитер повинен вміти:

 • готувати різні види тіста;
 • розробляти тісто, штампувати, формувати і відсаджувати вироби на листи;
 • готувати різні види крему, начинок, помадок;
 • виготовляти штучні кондитерські вироби, хлібобулочні вироби з тіста, просто масові торти;
 • оздоблювати вироби;
 • заготовляти, відважувати, відмірювати сировину відповідно до заданої рецептури;
 • дотримуватись режиму технологічного процесу.

 

Продавець продовольчих і непродовольчих товарів

В період розвитку торгового бізнесу питання професійної підготовки працівників торгівлі набувають особливої актуальності. Нинішній робітник торгівлі це – ініціативна, самостійна, професійно освічена людина.

Торгівля є найбільш поширеною сферою діяльності, тому кваліфіковані продавці потрібні завжди.

Професія інтегрована, поєднує у собі дві професії:продавця продовольчих та непродовольчих товарів.

Протягом навчання вивчаються такі професійні дисципліни: товарознавство продовольчих та непродовольчих товарів, організація та технологія торгівельних процесів, основи бухгалтерського обліку, техніка і механізація торгівельних розрахунків.

Учні навчаються роботі на касових апаратах, електронних вагах.

Виробничу практику учні проходять в супермаркетах, торгівельних центрах та спеціалізованих магазинах м. Івано-Франківська.

Завдання та обов'язки:

Обслуговує покупців, показує товари, демонструє їх в дії, консультує щодо конструктивних особливостей окремих видів товарів, їх призначення, властивостей, якості, правил догляду за ними, цін, стану моди поточного сезону. Здійснює відмірювання, зважування, підрахування вартості покупки, зчитує сканером штрих кодові позначки товару, відбирає вартість покупки на електронному контрольно-касовому апараті (ЕККА) (або перевіряє реквізити поданого чеку), видає покупку. Готує товар до продажу, розпаковує, розглядає зовнішній вигляд виробу, комплектує, перевіряє експлуатаційні властивості, підпрасовує. Готує робоче місце: перевіряє наявність та справність торгово-технологічного обладнання, інвентарю та інструментів, готує до роботи ЕККА або контрольно-касову книгу, отримує і готує пакувальний матеріал. Розміщує та викладає товари за групами, видами, сортами з урахуванням товарного сусідства, частоти попиту та зручності роботи. Заповнює та прикріплює ярлики ціни. Оформляє прилавкові вітрини. Підраховує гроші (чеки) та здає їх в установленому порядку. Звіряє суму реалізації з показаннями касового лічильника. Прибирає нереалізовані товари і тару. Готує товари до Інвентаризації.

Повинен знати:

 • асортимент, якісні характеристики товарів певної групи та виробників товарів, зберігання, технічні можливості, ознаки браку; умови експлуатації, гарантійні терміни служби, перелік додаткових послуг, що надаються покупцеві;
 • перелік товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню); правила підготовки товарів до продажу;
 • способи показі і упакування товарів;
 • принципи розміщення, викладки товарів і оформлення прилавкових вітрин;
 • правила розшифрування артикулів, штрихового коду товарів; прийоми підбору, примірки, відмірювання, відрізу, комплектування товарів;
 • шкали розмірів і правила їх визначення;
 • правила зберігання товарів і терміни їх реалізації;
 • порядок використання товарно-касових книг;
 • правила експлуатації відповідних видів торгово-технологічного обладнання, ЕККА, виробничого інвентарю, інструменту, ваговимірювальних приладів, їх призначення та використання в торгово-технологічному процесі;
 • порядок розрахунку з покупцями;
 • правила поводження з тарою;
 • порядок обміну товарів;
 • правила продажу непродовольчих товарів;
 • правила торговельного обслуговування населення; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Професія - Продавець продовольчих товарів

Завдання та обов'язки. Бере участь у прийманні товарів: перевіряє заповнення тарних одиниць, їх кількість та вагу, підраховує штучні товари, перевіряє якість за результатами зовнішнього огляду. Забезпечує зберігання товарів за кількістю та якістю. Готує товари до продажу: перевіряє цілісність пакування; розпаковує із зовнішньої тари; перевіряє наявність маркувальних даних і якість після зберігання; перебирає, протирає, зачищає, нарізує, фасує товари; забезпечує наявність відповідного оформлених цінників; розміщує і викладає товари за групами, видами, сортами з додержанням правил товарного сусідства. Готує робоче місце до роботи: встановлює і перевіряє справність ваговимірювальних приладів, електронного контрольно-касового апарату, виробничого інвентарю, інструментів; отримує і готує пакувальний матеріал. Пропонує і показує товари. Консультує покупців про властивості, смакові особливості, кулінарне призначення та харчову цінність товарів. Пропонує взаємозамінні і нові товари, а також супутні товари. Нарізає, зважує і упаковує товари, підраховує вартість покупки, перевіряє реквізити чека, видає покупку. Підраховує гроші, здає їх в установленому порядку. Прибирає нереалізовані товари і тару. Готує товари до інвентаризації. Контролює своєчасне поповнення робочого запасу товарів і терміни реалізації продуктів (що швидко та надто швидко псується). Бере участь в оформленні прилавкових вітрин.

Повинен знати:

 • асортимент, класифікацію, характеристику, харчову цінність товарів, терміни зберігання товарів даної групи роздрібні ціни на товари;
 • ознаки доброякісності товарів, види браку, відходів і порядку їх списання;
 • правила розшифрування артикулів, штрихового коду товару;
 • порядок розрахунку із споживачами, в тому числі за кредитними картками;
 • правила зберігання товарів і терміни їх реалізації;
 • правила експлуатації відповідних видів торгово-технологічного обладнання, ЕККА, виробничого інвентарю, інструменту ваговимірювальних приладів, їх призначення та використання в торгово-технологічному процесі;
 • форми і методи обслуговування покупців;
 • правила продажу продовольчих товарів;
 • правила торговельного обслуговування населення; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

  

Агент з постачання

Назва професії «агент з постачання» походить від двох слів: агент від лат. «agens» («agentis») – діючий за дорученням будь-кого, та постачання – постачання товару або послуги. Професія була започаткована у часи становлення капіталістичного ладу та бурхливого розвитку промисловості.

Агент з постачання має постійний зв'язок з людьми. Важливими для нього є знайомство з «потрібними» особами, тобто такими, які приймають рішення відносно продажу того чи іншого товару. Агент з постачання має можливість бувати в громадських, державних і ділових колах, що дозволяє підготувати сприятливе підґрунтя для наступних контактів, переговорів, угод.

Агент з постачання повинен знати:

 • специфіку виробництва, з яким він співпрацює;
 • характеристику товарів і механізмів, комплектуючих, які поставляє на підприємство;
 • основи менеджменту;
 • основи психології;
 • основи господарського права;
 • основи технології виробництва;
 • основи організації матеріально-технічного постачання і вантажно-розвантажувальних робіт;
 • оформлення документів на одержання – відправку;
 • умови зберігання та транспортування матеріалів;
 • основи стандартизації, сертифікації та метрології;
 • основи контролю якості сировини, матеріалів.

Агент з постачання повинен вміти:

 • проводити маркетинг ринку товарів;
 • проводити переговори;
 • організовувати свій робочий час;
 • розмовляти та домовлятись про поставки під час телефонної розмови;
 • проводити оцінку пропозицій поставок товарів;
 • проводити пошук необхідних товарів;
 • працювати на комп’ютері, засобах орг. техніки;
 • проводити функціонально-вартісний аналіз поставок товарів та сировини, необхідних для виробництва, де він працює;
 • заміняти одні товари, комплектуючі іншими, давати їм повну характеристику.

  

Туристичне обслуговування

Фахівець з туристичного обслуговування може працювати на підприємствах різних форм власності на посадах:

- керівника виробничих підрозділів у ресторанах, готелях, кемпінгах;

- помічника менеджера з внутрішнього туризму;

- помічника менеджера з міжнародного туризму;

- агента з організації туризму;

- керівника туристичної групи;

- адміністратора готелю;

- оператора автоматизованого розрахунку в готелі;

- чергового інформаційно-довідкової служби;

- організатора подорожей (екскурсій);

-·екскурсовода.

Основними напрямками діяльності працівників турагентства є: надання інформації клієнтам; робота з клієнтами; бронювання й оформлення квитків; продаж туру, маркетинг і реклама; робота з туроператорами; виконання адміністративних функцій.

До обов'язків менеджера з туризму входять контакти з туристичними агентствами, маркетинг ринку, у процесі якого він знаходить найбільш вигідні за оплатою, термінами і якістю роботи фірми; взаємодія з авіакомпаніями для придбання авіаквитків; контакти зі страховим агентом; приймаючою стороною. Він проводить бесіди з клієнтами, бронює для них авіаквитки, готель, оформляє страховку і всі необхідні документи.

Повинен знати:

 • законодавство України про туризм, нормативні акти органів виконавчої влади в цій галузі, міжнародні договори і угоди щодо туризму, в яких бере участь Україна;
 • види туризму та правила розробки туристичних маршрутів;
 • основи організації готельного господарства та тур комплексів;
 • основні положення економіки туризму;
 • правила складання кошторисів турів та екскурсій;
 • способи вивчення попиту на туристичні послуги та правила організації рекламних заходів;
 • порядок організації та умов проведення турів та екскурсій, обслуговування туристів;
 • особливості туристичних маршрутів та тематику екскурсій;
 • вартість турів та інших послуг, що надаються суб’єктам туристичної діяльності;
 • порядок оформлення документів на туристичне обслуговування;
 • ділову іноземну мову;
 • географію туризму;
 • організацію транспортних перевезень;
 • етикету професійного спілкування,  елементи корпоративної культури та технологій вирішення конфліктних ситуацій.

 Повинен вміти:

 • виконувати роботи, пов’язані з реалізацією комплексу туристичних послуг;
 • бути представником суб’єкта туристичної діяльності і виступати від його імені;
 • діяти відповідно до законодавства України про туризм та інших нормативних актів органів виконавчої влади в цій галузі;
 • працювати під керівництвом професіонала з туристичної діяльності;
 • вивчати вітчизняний та зарубіжний ринки туристичних послуг, характеристики обертів туристичної індустрії;
 • робити аналіз змісту, вартості, особливостей послуг готелів, музеїв, транспортних підприємств;
 • брати участь у розробці внутрішніх та міжнародних маршрутів;
 • самостійно здійснювати підготовку даних для складання кошторисів турів або екскурсій;
 • виконувати рекламну діяльність з метою залучення громадян до оздоровлення, раціонального використання вільного часу, проведення змістовного дозвілля, ознайомлення з історико-культурною спадщиною, природним середовищем;
 • надавати повну інформацію про обсяг, умови та якість туристичних послуг, що пропонуються суб’єктом туристичної діяльності;
 • самостійно вести облік заявок і договорів на проведення турів або екскурсій і складати відповіді документи звітності;
 • брати участь в оформленні угод із споживачами туристичних послуг, туристичних ваучерів, путівок, маршрутних книжок, інших документів, що визначають статус туристів і є основою для здійснення туру або екскурсії;
 • забезпечувати своєчасне придбання проїзних документів для груп туристів, виконувати інші обов’язки, покладені на нього суб’єктом туристичної діяльності;
 • виконувати роботу з посольствами та консульськими відділами для отримання віз;
 • володіти навиками міжособистісного та професійного спілкування, в тому числі запобігати та в межах компетенції вирішувати конфліктні ситуації;
 • використовувати комп’ютерну та офісну техніку.

 

 Готельне обслуговування

Головна мета курсу – підготовка висококваліфікованих фахівців, які будуть спроможними забезпечувати як високий рівень управління закладами готельного господарства так і швидко адаптуватися до сучасних принципів і технологій менеджменту в підприємствах світової індустрії гостинності.

Курс передбачає набуття студентами сучасних теоретичних знань і практичних навичок з організації управління як на рівні окремого підрозділу закладу готельного господарства, так і підприємства в цілому.

Посада, яку може обіймати випускник:

 • Фахівець з готельного обслуговування
 • Фахівець із гостинності в місцях розміщення (готелі, туристичні комплекси та ін.)
 • Фахівець із готельної справи
 • Фахівець із санаторно-курортної справи
 • Керівник малого підприємства-готелю
 • Завідувач номерного фонду готелю (туристичного комплексу та ін.)
 • Адміністратор готелю

 Повинен знати:

- характеристику готельного господарства України;

- типи підприємств розміщення за призначенням і рівнем комфорту;

- принципи діяльності готельного підприємства, структуру його управління та характеристику служб;

- документацію, що використовується в готелі (туристичному комплексі);

- фактори, що обумовлюють рівень готельного сервісу та шляхи його підвищення;

- організацію та технологію прийому і розміщення гостя у готелі та надання йому додаткових послуг.

 Повинен вміти:

- аналізувати якісний стан бази розміщення туристів і вибирати оптимальний варіант для відповідної категорії клієнтів;

- організовувати прийом, розміщення та комплексне обслуговування гостя відповідно до його потреб, мети й умов подорожі;

- визначати шляхи підвищення якості прийому й обслуговування туристів;

- налагоджувати конструктивний взаємозв'язок турфірми з готельним підприємством у питаннях прийому й обслуговування туристів;

- вирішувати поточні проблеми в обслуговувані гостей та запобігати конфліктним ситуаціям.