Фотогалерея

ХIV Всеукраїнський ярмарок навчально-тренувальних фірм

ХIV Всеукраїнський ярмарок навчально-тренувальних фірм

12-15 квітня 2016 року, на базі Львівського професійного коледжу готельно-туристичного та ресторанного сервісу проводився ХІV Всеукраїнський ярмарок навчально-тренувальних фірм (НТФ), в якому взяли участь 9  навчально-тренувальних фірм з різних областей України:

Детальніше...

Вивчаємо нові технології торгівлі

Вивчаємо нові технології торгівлі

5 жовтня 2015 року, на базі Івано-Франківської кондитерської фабрики «Ласощі»,  викладачами та майстрами в/н комерційно-економічного напряму Івано-Франківського технікуму ресторанного сервісу і туризму НУХТ Храбатин О.І., Малініною М.Я., Проценко І.Б., Лесик М.П. був проведений бінарний урок на виробництві з дисципліни «Технологія торгівлі» та професійно-практичної підготовки.

Детальніше...

ХІІ Всеукраїнський ярмарок навчально-тренувальних фірм

З 14 по 16 травня 2013 року, на базі Львівського ВПУ ресторанного сервісу і туризму відбувся ХІІ Всеукраїнський ярмарок навчально-тренувальних фірм, в якому взяв участь Івано-Франківський технікум ресторанного сервісу і туризму Національного університету харчових технологій. Мета проведення ярмарку - удосконалення організації підготовки фахівців для підприємницької діяльності, вивчення особливостей партнерства на внутрішньому ринку. У заході взяли участь кращі вищі професійно-технічні навчальні заклади та ВНЗ першого рівня акредитації, члени Асоціації «Український національний центр навчально-тренувальних фірм «Централь» з Вінницької, Волинської, Донецької, Івано-Франківської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Хмельницької, Чернігівської та Черкаської областей та міста Києва.

Детальніше...

Зустріч з роботодавцями

Враховуємо думку роботодавців

24 січня 2014 року на базі Івано-Франківського технікуму ресторанного сервісу і туризму НУХТ відбулося чергове засідання Консультативної ради з питань перегляду навчальних планів та програм з професії «Комерційна діяльність».

На зустрічі були присутні: Леся Аронець - керівник Молодіжного громадського центру,  Марина Мосійчук  - керівник комерційного відділу ТОВ «Аріон», Віктор Козюрак -  менеджер з продажу  ПП «Нова оселя»,  Віталій Хибінь  - представник ПП «Перламутр», Наталія Процишин -  менеджер з персоналу ПП «Віталс», Сергій Спасюк -  керівник відділу продажу  Галицької торгової компанії, а також викладачі та майстри виробничого навчання технікуму з напряму «Комерційна діяльність».

         Метою роботи круглого столу було визначення стратегії співпраці роботодавців з педагогічними працівниками в сучасних умовах праці. Обговорювались питання щодо внесення змін до навчальних планів та програм, працевлаштування випускників, перспективи кар’єрного зростання відповідно до сучасних вимог ринку праці.

        Відпрацьовані пропозиції враховуватимуться під час затвердження заходів плану роботи технікуму на 2013-2014 навчальний рік.

 

Hавчально-виробнича діяльність НТФ «Смерічка»

Основна мета навчально-тренувальної фірми: формування в студентів знань, умінь та навичок у галузі комерційної діяльності на основі використання сучасних технологій навчання. 

Навчання на фірмі проходять студенти, які навчаються за професією “Агент з постачання” та молодших спеціалістів за спеціальністю “Комерційна діяльність”.


Навчання на НТФ спрямоване на оволодіння знаннями та навичками не взагалі, а на виконання конкретного виду діяльності, що дає змогу краще та швидше адаптуватися в сучасних умовах виробництва. НТФ дає можливість працювати відповідно до реальної виробничої діяльності, сприяє встановленню ділових контактів між фірмами та формує професійні навички працювати продуктивніше.


Навчальний процес в НТФ організовується таким чином, що студенти знайомляться як із загальноприйнятими, так і з новітніми методами відповідної галузі. Вони самостійно опановують операції в усіх підрозділах тренувальної фірми та самостійно закріплюють набуті знання при виконанні практичних завдань на навчальних робочих місцях під керівництвом майстра в/н, набувають досвіду роботи у колективі, приймають рішення тощо. Таким чином, професійне навчання здійснюється в процесі конкретної виробничої діяльності з широким використанням сучасної інформаційно-обчислювальної техніки та засобів комунікації.


Завдання навчально-тренувальної фірми:

 • Створення імітаційної моделі реально діючої фірми в комерційній сфері;
 • Організація навчального процесу в структурних підрозділах НТФ відповідно до навчального плану;
 • Застосування комплексу сучасних технологій освіти безпосередньо в навчальному процесі;
 • Орієнтація на високу якість навчання учнів на всіх етапах організації навчального процесу відповідно до передового досвіду міжнародного імітаційного навчання;
 • Підвищення кваліфікації і створення умов для перекваліфікації фахівців;
 • Створення банку сучасних технологій освіти і їх практичне впровадження в навчальний процес;
 • Вивчення і поширення передового зарубіжного та вітчизняного досвіду в галузі імітаційного навчання;
 • Створення української системи підготовки і перепідготовки менеджерів середньої ланки в галузі підприємництва;
 • Творча співпраця із зарубіжними і вітчизняними навчальними фірмами в галузі імітаційного навчання.

НТФ “Смерічка” створена у вересні 1997 року.

Структура навчально-тренувальної фірми:

 • Відділ секретаріату, канцелярії та кадрів;
 • Відділ продажу, маркетингу та реклами;
 • Відділ купівлі та складу;
 • Відділ бухгалтерії.

Діяльність навчальних фірм коригується, контролюється та перевіряється органами вищого рівня. Такою вищестоячою організацією для імітованих навчальних фірм, які знаходяться в Україні є Асоціація НТФ “Централь”.

Функції даної асоціації:

 • удосконалення та розвиток навчання в імітаційних фірмах;
 • контроль і перевірка фінансових показників НТФ;
 • організація та проведення Всеукраїнських і Міжнародних ярмарків НТФ;
 • сприяння розвитку ділових зв'язків з імітаційними фірмами різних країн;
 • групування та розподіл міжнародної кореспонденції між НТФ України.

Асоціація “Централь” об'єднює 15 навчально-тренувальних фірм України.

Однією із складових практичного навчання студентів зі спеціальності “Комерційна діяльність” за діючою технологією є обов'язкове проведення національних та участь у міжнародних ярмарках НТФ.